GGZ-verpleegkundige (hbo, niveau 5)

GGZ Nederland stelde Beroepscompetentieprofielen (BCP) op voor verschillende functies in de GGZ. Hier lees je welke competenties worden verwacht van de GGZ-verpleegkundige (hbo, niveau 5).

Generieke competenties:

 1. is communicatief vaardig
 2. kan vraaggericht en herstelgericht werken
 3. kan methodisch en resultaatgericht werken
 4. kan kwaliteitsgericht en kostenbewust werken
 5. kan samenwerken
 6. is (zelf-)reflecterend
 7. kan besluiten nemen/een oordeel vormen
 8. kan initiatieven nemen
 9. is coachingsvaardig
 10. is ontwikkelingsgericht
 11. kan plannen en organiseren
 12. is ondernemend en innovatief

Specifieke competenties:

 1. kan ongewenst gedrag hanteren en beïnvloeden
 2. kan gedragsverandering ondersteunen
 3. kan groepsgericht werken
 4. kan outreachend werken
 5. kan in een gedwongen kader werken
 6. is netwerkvaardig 

Bron: Beroepscompetentieprofiel GGZ Nederland