Verzuim

Soms is het goed om even afstand te nemen van je werk. Liefst doe je dat op eigen initiatief, bijvoorbeeld door een sabbatical te nemen en je ergens op een verlaten, wit strand een jaar lang te bezinnen. Helaas komen gedwongen scenario's vaker voor. Je wordt ziek, krijgt fysieke problemen of het wordt je mentaal even teveel. Gelukkig kun je ook in die omstandigheden iets doen om op een prettige manier terug te keren, of – liever nog – aan het werk te blijven.

Bij GGZ Oost Brabant bieden we onze cliënten hulp en ondersteuning volgens de Herstelvisie. De kern daarvan is dat we onze cliënten uitdagen hun eigen kracht aan te boren. Centraal staat de vraag: wat kun je wél, ondanks je beperking? De reden is simpel, je wordt een gelukkiger mens als je zelf de regie neemt en optimistisch naar het leven kijkt. En dat geldt niet alleen voor onze cliënten.

Verzuim is niet altijd de oplossing

Bij een stevige griep is het simpel: kwestie van uitzieken en na een paar dagen ben je er weer. Maar wat is wijsheid bij meer complexe gezondheidsklachten? Het verzuimbeleid van GGZ Oost Brabant is erop gericht om samen met jou tijdens je herstel te zoeken naar creatieve oplossingen, waardoor we je niet volledig verliezen op het werk. Dat is in ons beider belang.

Contact houden helpt

Onderzoek toont aan dat je sneller herstelt als je vasthoudt aan een regelmatige dagstructuur. Contact blijven houden met je collega’s is daar onderdeel van; al is het maar voor een wekelijks kopje koffie of het bijwonen van een werkoverleg. Die contacten verlagen de drempel om later terug te keren op je werk. Samen met je leidinggevende bekijk je wat bij jouw situatie past.

Alle leidinggevenden binnen GGZ Oost Brabant zijn getraind in het model van Falke en Verbaan. Het uitgangspunt: niet elke klacht of ziekte hoeft te leiden tot verzuim, als je samen kijkt naar wat wél kan. Wat betekent die gedachte voor jou? En wat mag je van je leidinggevende en de bedrijfsarts verwachten?

Dit mag jij van je leidinggevende verwachten

 • De bedrijfsarts is een onafhankelijk adviseur van jou en je werkgever.
 • Je hoeft niet ziek te zijn om de bedrijfsarts om advies te vragen! Je kunt er ook terecht met vragen over het voorkómen van gezondheidsklachten, werkgerelateerde problemen, arbeidsomstandigheden en verzuim.
 • Bij medisch getinte vragen kan de bedrijfsarts je adviseren over een oplossing of behandeling. Je bent zelf verantwoordelijk voor je behandeling, maar de bedrijfsarts kan je wel helpen bij je zoektocht.
 • De bedrijfsarts kan je adviseren en ondersteunen bij het organiseren van interventies op je werkplek, die je herstel bevorderen.
 • Als je er zelf niet uitkomt met je leidinggevende, kan de bedrijfsarts jullie samen adviseren over een oplossing.
 • Als de bedrijfsarts meerdere signalen over (dreigende) problemen opvangt vanuit een afdeling of team, dan kan hij/zij de organisatie gevraagd en ongevraagd over mogelijke oplossingen adviseren.

Dit verwachten we van jou

 • Je bent eerlijk over zaken die van invloed (kunnen) zijn op je inzetbaarheid. Denk aan onprettige arbeidsomstandigheden of dreigende conflicten. Let op: een ziek kind of een arbeidsconflict is geen reden voor verzuim.
 • Je geeft het aan als er privéomstandigheden of gezondheidsproblemen zijn, die van invloed (kunnen) zijn op je inzetbaarheid.
 • Je trekt aan de bel, als je merkt dat je dreigt uit te vallen. Voorkomen is beter dan genezen.
 • Bij langdurende uitval denk je na over wat je wel zou kunnen doen voor je team, als je werkomstandigheden worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan kortere werkdagen, zittend of juist staand werk, administratieve klussen of thuiswerk.
 • Als je bij de bedrijfsarts bent geweest, koppel je zelf de resultaten terug aan je leidinggevende.

Dit mag je van de bedrijfsarts verwachten

 • De bedrijfsarts is een onafhankelijk adviseur van jou en je werkgever.
 • Je hoeft niet ziek te zijn om de bedrijfsarts om advies te vragen! Je kunt er ook terecht met vragen over het voorkómen van gezondheidsklachten, werkgerelateerde problemen en verzuim.
 • Bij medisch getinte vragen kan de bedrijfsarts je adviseren over een oplossing of behandeling. Je bent zelf verantwoordelijk voor je behandeling, maar de bedrijfsarts kan je wel helpen bij je zoektocht.
 • De bedrijfsarts kan je adviseren en ondersteunen bij het organiseren van interventies op je werkplek, die je herstel bevorderen.
 • Als je er zelf niet uitkomt met je leidinggevende, kan de bedrijfsarts jullie samen adviseren over een oplossing.
 • Als de bedrijfsarts meerdere signalen over (dreigende) problemen opvangt vanuit een afdeling of team, dan kan hij/zij de organisatie gevraagd en ongevraagd over mogelijke oplossingen adviseren.

Vrijwillig ertussenuit
Als je twijfelt over je toekomst, zowel privé als in je werk, kan een vrijwillige break je helpen ontdekken wat je écht belangrijk vindt. Het loont dus zeker de moeite om eens te informeren of je er een tijdje tussenuit kunt. Ook daarvoor kun je bij je leidinggevende terecht.