Ik vertrek

Kiezen voor iets anders (vrijwillig of niet) vergt moed. Als je functie vervalt - en er dus voor je wordt gekozen - ben je de de vaste grond onder je voeten even kwijt. Toch heb je ook dan wel degelijk een keuze: je bepaalt zelf hoe je met die nare situatie omgaat. Zo is het mogelijk om met ontslag te gaan en toch WW te behouden. Lees hieronder meer.

Wil je ontslag nemen, maar heb je nog geen nieuwe baan? Het is mogelijk om een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden op te stellen met je werkgever, zodat je toch een WW-uitkering ontvangt. 

Vaststellingsovereenkomst
Als je zelf ontslag neemt, kun je normaal gesproken geen aanspraak maken op WW. Je bent immers alleen verzekerd voor onvrijwillige werkloosheid. Je kunt wél aanspraak maken op WW, als jij en je werkgever uit elkaar gaan op grond van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Uit die overeenkomst moet duidelijk blijken dat het initiatief van de werkgever komt en dat jou geen overwegend verwijt treft. Om tot zo’n overeenkomst te komen, wil GGZ Oost Brabant eerst met je in gesprek. Als blijkt dat het voor alle partijen beter is dat we afscheid van elkaar nemen, dan kunnen we zo’n overeenkomst met je aangaan. Je hebt dan echter geen recht op een ontslagvergoeding.

Ik ben ziek
Als je ziek bent, mag je werkgever je niet ontslaan. Als je toch wilt stoppen met werken, dan doe je er verstandig aan om deze wens te bespreken met je leidinggevende of hr-adviseur. Samen kunnen we dan bekijken welke oplossing het beste is.

Heb ik recht op WW?
Om recht te hebben op WW moet je aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Je moet minimaal vijf uur werk of de helft van je arbeidsduur verloren zijn en je moet minimaal de laatste 26 van de 36 weken gewerkt hebben. Als je een loongerelateerde uitkering wilt ontvangen, moet je ook in de vijf jaren voor je werkloosheid minstens vier jaren (een minimaal aantal dagen) hebben gewerkt. Bovendien moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en je inschrijven bij het UWV als werkzoekende.