Minder werken

Minder werken kan een groot effect hebben op de manier waarop je in je werk staat. Je creërt wat afstand en maakt ruimte voor andere dingen. Het is een interessante optie als je (nog) geen rigoureuze veranderingen wilt doorvoeren. 

Je hebt recht op aanpassing van de arbeidsduur in de contract, als je dienstverband met de GGZ Oost Brabant minstens een jaar heeft geduurd. Over het aantal uren dat je wilt gaan werken, je werktijden en de ingangsdatum ga je in overleg met je leidinggevende. Deze kan je verzoek ook weigeren, als het belang van de organisatie aantoonbaar zwaarder weegt dan jouw belang. 

Onbetaald verlof
Je kunt ook overwegen (gedeeltelijk) onbetaald verlof op te nemen. Je kunt dan tijdelijk minder uren werken, maar behoudt het recht op het aantal uren in je contract. Dat geldt ook voor een sabbatical; in dat geval neem je voor een langere periode onbetaald verlof op. Je behoudt dan je dienstverband en keert weer terug in je oude functie. 

Jaarurensystematiek
Ook is het mogelijk om een bepaalde periode meer te werken en een andere periode weer wat minder, zolang je aan het totaal aantal te werken uren per jaar komt. Vraag hiernaar bij je leidinggevende of je HR-adviseur. 

Deeltijdpensioen
Voor vragen over deeltijdpensioen kun je terecht bij Irma van Zoggel (salarisadministratie). Kijk ook eens op de site van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.