In mijn vak

De ontwikkelingen in je vak staan nooit stil, het is boeiend én belangrijk om ze te volgen en erover mee te denken. Vooral in de zorg, want daar verandert momenteel een heleboel. Wie blijft aangehaakt, heeft een voorsprong op de arbeidsmarkt.

Er zijn verschillende plekken binnen GGZ Oost Brabant waar interessante vakinhoudelijke discussies worden gevoerd.

Leerlingenraad
De leerlingenraad maakt zich sterk voor de belangen van leerlingen. De raad bestaat uit zes leerlingen, ieder van een andere opleiding/schooljaar. Zij zorgden er bijvoorbeeld voor dat er een duidelijk protocol werd geschreven over het verstrekken van medicijnen door leerlingen. De leerlingenraad wordt ondersteund door de VAR en door het BPV-team, zij overleggen regelmatig. Meer weten over deze actieve groep? Ilse Muskens is voorzitter.

Verpleegkundige Advies Raad
De VAR wil de kwaliteit van de zorg binnen GGZ Oost Brabant verbeteren, vakinhoudelijke ontwikkelingen stimuleren en professionalisering bevorderen. Dé plek dus, als je jezelf wilt blijven ontwikkelen! De VAR adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd, organiseert elk jaar een symposium en inventariseert knelpunten. Meer weten? Bel of mail naar Petra van Erp (voorzitter).

Medische staf
De Medische Staf is een platform voor ideeën en vragen van individuele medisch specialisten. De staf signalieert ontwikkelingen op strategisch niveau en bewaakt en bevordert het werkklimaat van psychiaters/medici en psychiaters in opleiding. Hij focust op professionele autonomie, veiligheid, ontwikkelmogelijkheden en wil bijdragen aan een werkklimaat waarin transparantie, betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan. De Medische Staf adviseert gevraagd en ongevraagd aan de raad van bestuur en de raad van toezicht en is deels betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Meer weten? Secretaris van de Medische Staf is Anja Kuipers.  

Beroepsorganisaties
Elk vakgebied heeft zijn eigen beroepsorganisatie. Door lid te worden, blijf je op de hoogte van relevante ontwikkelingen én ontmoet je collega's van andere organisaties. Heel nuttig voor je netwerk! De belangrijkste beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden is de V&VN