Intervisie

Intervisie is een manier om de deskundigheid binnen je team te bevorderen, door samen te leren. Medewerkers denken met elkaar mee over vraagstukken uit hun eigen werksituatie. Meedenken betekent in dit geval niet: het aandragen van oplossingen, maar het stellen van helpende vragen. Hier zijn methodieken voor. Lijkt het je wat? Bespreek het eens met je team!