Competenties

Welke competenties moet je bezitten of ontwikkelen om optimaal te functioneren binnen GGZ Oost Brabant? En welke kennis, houding en gedrag hoort daar dan precies bij? Ons competentiewoordenboek (klik op de download rechts in beeld) geeft antwoord. Hierin zijn alle competenties uitgewerkt die relevant kunnen zijn voor jouw werk. Ook de Beroepscompetentieprofielen (BCP) die GGZ Nederland opstelde op voor verschillende functies in de GGZ helpt je verder.

Wat is een competentie eigenlijk? 
Een competentie stelt je in staat om een professionele activiteit of een complexe taak uit te voeren. Een competentie is:

  • Een unieke combinatie van vaardigheden, kennis, attituden, eigenschappen en inzichten
  • Gebonden aan een bepaalde context (zoals een functie of werkplek)
  • Veranderlijk in de tijd
  • Verbonden met activiteiten/taken
  • Te verwerven door te leren en jezelf ontwikkelen.
  • Verbonden met specifiek gedrag op de werkvloer.

Welke competenties heb ik nodig?
Er zijn drie kerncompetenties die GGZ Oost Brabant belangrijk vindt voor álle medewerkers. Ze zijn gebaseerd op input uit de ZOEM-sessies 2012, de competentiesessie HR, het meerjarenbeleidplan, de kaderbrief en de Ronde Tafelgesprekken over duurzame inzetbaarheid. Je hebt ze nodig om je werk elke dag zo goed mogelijk te doen. Elke medewerker is:

  • Klantgericht
  • Verbindend
  • Persoonlijk leiderschap

Onze leidinggevenden zijn daarnaast resultaatgericht en hebben een participatieve stijl. 
Naast deze kerncompetenties kunnen er voor jouw team én voor jouw functie specifieke competenties zijn vastgesteld. 

Competentiewoordenboek
Het competentiewoordenboek bevat een omschrijving van álle competenties die relevant kunnen zijn voor je werk. Van creativiteit tot flexibiliteit, van zorgvuldigheid tot betrouwbaarheid. In de download hiernaast lees je precies hoe je iedere competentie vertaalt naar de praktijk. Beroepsgebonden kennis en beroepsgebondenvaardigheden zijn er niet in opgenomen.

Competentiescan
Heb je binnenkort een jaargesprek? Gebruik dan de competentiescan. Daarmee krijg je een zo objectief mogelijk beeld van je gedrag. Zowel jij als je je leidinggevende geven scores voor de kerncompetenties en de teamcompetenties. In het jaargesprek leg je de uitkomsten naast elkaar: daar wordt het interessant! Op basis van de conclusies stellen jullie samen een ontwikkel- en/of verbeterplan op voor het komende jaar. De scan, de scores, het verslag en je plan worden opgenomen in je personeelsdossier. Je vindt de competentiescan in de toolkit competentiemanagement op intranet.