Wat is de status?

Het jaargesprek is een formeel, jaarlijks terugkerend moment, waarop je samen met je leidinggevende bespreekt wat jouw bijdrage is aan de doelen van de organisatie. Je blikt terug en maakt afspraken over je inzet in het komende jaar. Om je ontwikkeling goed te kunnen volgen en gericht te evalueren, wordt het ondertekende verslag van het jaargesprek bewaard in je personeelsdossier. Als je de vastgelegde afspraken niet nakomt, niet werkt aan verbetering en daardoor niet goed functioneert, dan kan dit consequenties hebben. Dit is in lijn met wat we in ons meerjarenbeleid hebben afgesproken over competente medewerkers.