GGZ-verpleegkundige (mbo, niveau 4)

GGZ Nederland stelde Beroepscompetentieprofielen (BCP) op voor verschillende functies in de GGZ. Hier lees je welke competenties worden verwacht van de GGZ-verpleegkundige (mbo, niveau 4).

Generieke competenties

 1. is communicatief vaardig
 2. kan vraaggericht en herstelgericht werken
 3. kan methodisch en resultaatgericht werken
 4. kan kwaliteitsgericht en kostenbewust werken
 5. kan samenwerken
 6. is (zelf-)reflecterend
 7. kan besluiten nemen/een oordeel vormen
 8. kan initiatieven nemen
 9. is begeleidingsvaardig
 10. is ontwikkelingsgericht

Specifieke competenties

 1. kan ongewenst gedrag hanteren en beïnvloeden
 2. kan gedragsverandering ondersteunen
 3. kan groepsgericht werken
 4. kan outreachend werken
 5. kan in een gedwongen kader werken
 6. is netwerkvaardig

Bron: Beroepscompetentieprofiel GGZ Nederland