GGZ-agoog (hbo, niveau 5)

GGZ Nederland stelde Beroepscompetentieprofielen (BCP) op voor verschillende functies in de GGZ. Hier lees je welke competenties worden verwacht van de GGZ-agoog (hbo, niveau 5).

Generieke competenties: 

 1. is contactueel en communicatief vaardig
 2. werkt vraaggericht
 3. werkt doel- en resultaatgericht
 4. is ondernemend en innovatief
 5. werkt inzichtelijk en verantwoord
 6. werkt samen in (multidisciplinaire) netwerken en teams
 7. is professioneel en kwaliteitsgericht

Specifieke competenties:

 1. werkt outreachend
 2. ondersteunt de cliënt in het herstelproces
 3. ondersteunt de cliënt bij rehabilitatie
 4. ondersteunt de cliënt bij netwerkontwikkeling
 5. motiveert en ondersteunt bij gedragsverandering
 6. kan werken in gedwongen kader
 7. creëert een therapeutisch (leef)klimaat binnen de groepsgerichte behandeling

Bron: Beroepscompetentieprofiel GGZ Nederland